Et medlemskab af JCI København koster 1200kr halvårligt. Hertil kommer udgifter til spisning mm. i forbindelse med de månedlige afdelingsmøder. Dette beløb svarer til 750kr halvårligt.
Som studerende er der rabat på medlemskabet.

Ved indmeldelse betales et administrationsgebyr på 300kr til dækning af navneskilt og administration mm., samt 1000kr som refunderes ved deltagelse i en kongres (i løbet af det første år).

Hertil kommer udgifter til de kurser, foredrag, kongresser og lignende, som du løbende deltager i.